КОИ ПРОДУКТИ ИДВАТ С ГАРАНЦИЯ

Crystal Nails предлага гаранция за всички електроуреди като допълнително предимство, което не засяга законните права на потребителя.

Посочените продукти са гарантирани срещу механични и електрически дефекти за 12 месеца от датата на покупката. Не забравяйте да запазите разписката си като доказателство за покупката.

Следващите са покрити с една година гаранция:

  1. Ел. пили
  2. Прахоуловители
  3. UV/LED лампи
  4. Настолни лампи

КЪМ КОГО ДА СЕ ОБЪРНА ЗА ПОПРАВКА/ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРОДУКТА?

По време на гаранционния период Crystal Nails ще ремонтира продукта или ще замени части безплатно, ако се върне заедно с разписката ви като доказателство за покупка до централният магазин на Crystal Nails – гр. Велико Търново, ул. „Цветарска” 14

*Винаги използвайте оригиналната опаковка или кутия за съхранение, за да предотвратите допълнителни повреди и също така да получите доказателство за публикуването.*

В КОИ СЛУЧАИ ГАРАНЦИЯТА НЕ БИВА ЗАЧИТАНА?

Следните са изрично изключени от условията на тази гаранция:

  1. Повреди, причинени от неправилна употреба или неправилно боравене с продукта или употреба, която не е в съответствие с инструкциите.
  2. Всяка промяна, извършена от купувача на продукта или поправки, различни от упълномощен от него агент.
  3. Щетите, претърпени от претоварване, неправилно използване, небрежност или злополука.
  4. Повреди, причинени от използването на продукта на напрежение, различно от това, което е напечатано върху продукта.
  5. Течни материали, които вече са били отворени и не са в своята цялост или първичен търговски вид, също не подлежат на замяна.