ОБЩИ УСЛОВИЯ

Настоящите общи условия уреждат условията за използване на crystalnailsbg.com, по-долу за краткост „уебсайта“.

Уебсайтът се управлява от ЕЛИТ КОЗМЕТИКА ЕООД с ЕИК 206079896, по-долу за краткост „Оператор“. При необходимост можете да се свържете с нас посредством следните контакти:

Имейл: elitcosmeticaoffice@gmail.com

Телефон: +359 888 98 94 62

Чрез използването на Уебсайта потребителят се съгласява с настоящите общи условия. Ако не сте съгласни със същите, следва да се въздържате от използване на Уебсайта.

 1. Интелектуална собственост
 • Всички права върху интелектуалната собственост по отношение на информационните ресурси и съдържанието на уебсайта се Упражняват от Оператора. Същите са защитени от Закона за авторското право и сродните му права и всяко използване на съдържание от Уебсайта без съгласието на Оператора е нарушение на закона, от което може да последва гражданска, административно наказателна или наказателна отговорност.
 • При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Оператора, Операторът има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

 

 1. Ограничаване на отговорността
 • Операторът предприема необходимите мерки, за да поддържа съдържанието на Уебсайта актуално, но не носи отговорност за действителната актуалност на същото. Във връзка с това Операторът не носи отговорност за вреди, в това число преки и косвени вреди, включително пропуснати ползи, които потребител на Уебсайта би понесъл при каквито и да е обстоятелства, свързани с публикуваното съдържание на Уебсайта и достъпа до същия. Използвайки Уебсайта, потребителите поемат всички рискове, свързани с това, включително всеки риск за крайни потребителски устройства, софтуер или данни на потребителите.
 • Доколкото в съдържанието на Уебсайта се съдържат препратки към съдържание, позиционирано извън същия потребителят е запознат с факта, че Операторът няма контрол върху същото и не носи отговорност за последиците от активиране на препратки, водещи извън Уебсайта.

Операторът не носи отговорност за злонамерени действия от страна на трети лица, обект на които би могъл да стане потребителя, при използване на Уебсайта. Потребителят използва Уебсайта на своя отговорност.

 1. Регистрация на потребители
 • Операторът запазва правото си да предоставя част от съдържанието на Уебсайта единствено на потребители, които са регистрирали свой потребителски профил на Уебсайта. Съответното съдържание, ограничено единствено до регистрирани потребители, следва във всеки един момент да бъде обозначено като такова от страна на Оператора.
 • При създаване на потребителски профил потребителят се съгласява, че Операторът ще обработва неговите лични данни съобразно с правилата на Политиката за защита на лични данни, публикувана на Уебсайта.
 1. Използване на уебсайта
 • Доколкото Операторът е предвидил възможност за потребители да качват съдържание в Уебсайта, същите следва да не качват клеветническо, нецензурирано, обидно, порнографско или по друг начин незаконно или противоречащо на морала съдържание.
 • Потребителите следва да използват Уебсайта добросъвестно, в това число да не предприемат злонамерени действия, които да могат да се отразят на достъпността на съдържанието за трети лица или използването на Уебсайта изобщо.
 1. Други
 • Операторът запазва правото си да изменя настоящите общи условия по свое усмотрение като във всеки един момент актуалните условия за ползване на Уебсайта ще бъдат публикувани на същия.
 • По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

ЗАМЯНА И ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

Според ЗЗП (Закона за Защита на Потребителите) и Правилата за търговия, потребителят има право на рекламация при:

 • Констатирани липси
 • Дефекти на стоката
 • Несъответствия с обявения размер
 • Несъответствие с обявената търговка марка

При предявяване на рекламация, клиентът може да претендира за:

 • Възстановяване на заплатената сума
 • Заменяне на стоката с нова
 • Отбив от цената

В срок от 3 работни дни от датата на получаването на стоката, всеки потребител има право да я върне или замени, ако е установил несъответсвия и дефекти в продукта:

 • Запазен добър търговски вид (продуктите не са ползвани).
 • Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба.
 • Запазена оригинална опаковка, консумативи и аксесоари, в случай, че е имало включени такива.
 • Запазен касов бон за стоката, който да се върне заедно с нея ( или транспортния документ от куриера за изплатен наложен платеж).

При отказ от поръчка изтеглете и използвайте формуляр за отказ от поръчка.

КОИ ПРОДУКТИ ИДВАТ С ГАРАНЦИЯ

Crystal Nails предлага гаранция за всички електроуреди като допълнително предимство, което не засяга законните права на потребителя.

Посочените продукти са гарантирани срещу механични и електрически дефекти за 12 месеца от датата на покупката. Не забравяйте да запазите разписката си като доказателство за покупката.

Следващите са покрити с една година гаранция:

 1. Ел. пили
 2. Прахоуловители
 3. UV/LED лампи
 4. Настолни лампи

КЪМ КОГО ДА СЕ ОБЪРНА ЗА ПОПРАВКА/ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРОДУКТА?

По време на гаранционния период Crystal Nails ще ремонтира продукта или ще замени части безплатно, ако се върне заедно с разписката ви като доказателство за покупка до централният магазин на Crystal Nails – гр. Велико Търново, ул. „Цветарска” 14

*Винаги използвайте оригиналната опаковка или кутия за съхранение, за да предотвратите допълнителни повреди и също така да получите доказателство за публикуването.*

В КОИ СЛУЧАИ ГАРАНЦИЯТА НЕ БИВА ЗАЧИТАНА?

Следните са изрично изключени от условията на тази гаранция:

 1. Повреди, причинени от неправилна употреба или неправилно боравене с продукта или употреба, която не е в съответствие с инструкциите.
 2. Всяка промяна, извършена от купувача на продукта или поправки, различни от упълномощен от него агент.
 3. Щетите, претърпени от претоварване, неправилно използване, небрежност или злополука.
 4. Повреди, причинени от използването на продукта на напрежение, различно от това, което е напечатано върху продукта.
 5. Течни материали, които вече са били отворени и не са в своята цялост или първичен търговски вид, също не подлежат на замяна.

ПЛАТФОРМА НА OPC

При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да ползвате сайта ОРС

Алтернативно решаване на спорове (АРС)

Какво представлява алтернативното решаване на спорове?

Това е начин за извънсъдебно решаване на спорове. Неутрална трета страна — орган за решаване на спорове — ви помага да постигнете извънсъдебно споразумение. Съществуват различни видове органи за решаване на спорове, например органи за медиация, арбитражни органи, омбудсмани, помирителни органи, комисии за разглеждане на жалби от потребители. Всички те работят по различен начин, но като цяло помагат на вас и търговеца да намерите решение, което удовлетворява и двама ви. Това е по-лесно, по-бързо и по-евтино от завеждане на съдебно дело.

Можете да откриете списък с органи, които предлагат процедури за извънсъдебно уреждане на спорове в България: ТУК

При възникване на спор, свързан с покупка онлайн, можете да подадете жалба като ползвате сайта ОРС

ГАРАНЦИЯ НА СТОКАТА

Всички стоки, предлагани в crystalnailsbg.com, са предоставени от официални представители и вносители. Всички стоки, които подлежат на гаранционно обслужване, са придружени от необходимите документи с информация за срока, условията и мястото на гаранционното обслужване.

УСЛОВИЯ ЗА КОПИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

 • Цялата информация, публикувана в crystalnailsbg.com com е собственост на crystalnailsbg.com, в т.ч. снимки и описания на артикули.

Забранява се копирането на текстове от crystalnailsbg.com и поставянето им в други уеб сайтове и онлайн магазини, без писмено съгласие на crystalnailsbg.com.

Имената на компанията, снимките и текстовете, използвани в този уебсайт, са защитени с авторски права. Нарушителите, използвали съдържанието на този сайт, без изричното разрешение на собственика на crystalnailsbg.com, ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона.