1. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Съдържанието на този уеб сайт са създадено с голямо внимание. Въпреки това, доставчикът не гарантира точността, пълнотата и актуалността на съдържанието.

Използването на съдържанието на сайта е на собствен риск на потребителя. Авторскитепубликацииотразяват мнението на автора и не винаги мнението на доставчика.

С използването на интернет страницата на доставчика не възникват договорни отношения между потребителя и доставчика.

2. ВЪНШНИ ВРЪЗКИ

Този сайт съдържа връзки към други сайтове („външни връзки“). Тези сайтове са отговорност на съответния оператор.

При първоначалнотовключване на външните връзки, доставчикът е проверилчуждото съдържание за наличието на законови нарушения. Към момента на проверкатане са били установени законови нарушения.

Доставчикът не оказва никакво влияние върху настоящия и бъдещ дизайн и съдържанието на свързаните страници. Включването на външни връзки, не означава, че доставчикът приема съдържанието, свързано с препратката или външната връзка.

Постоянният контрол на външните връзки отстрана на доставчика без конкретни доказателства за нарушения е неразумен.

При установяване на законови нарушения, обаче, такива външни връзки ще бъдат изтрити веднага.

3. АВТОРСКО ПРАВО И ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Информацията, публикувана на този сайт е обект на германското авторско право и правото на интелектуална собственост.

Всяка неразрешена употреба, съгласно германското авторско право и правото на интелектуална собственост изисква предварителното писмено съгласие на доставчика или на съответния законен собственик.

Това се отнася особено за копиране, редактиране, превод, съхранение, обработка и възпроизвеждане на съдържание в бази данни или други електронни медии и системи.

Съдържания и права на трети лица са обозначени като такива. Неразрешеното възпроизвеждане или разпространение на съдържание или пълни страници е забранено и наказуемо.

Разрешават се само копирания и изтегляния за лична, частна и некомерсиална употреба. Представянето на този сайт в чуждо време е позволено само с писмено разрешение.

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Бихме искали да Ви информираме за нашата политика за поверителност.

Тук ще намерите информация за събирането и използването на лични данни при сърфиранев нашия уебсайт. Съблюдаваме приложимия в Германия ‘Закон за защита на личните данни.’

Настоящата декларация е достъпна на нашия сайт по всяко време. Изрично обръщаме внимание на факта, че предаването на данни по интернет (напр. при комуникация чрез електронна поща) има пропуски в сигурността и не може да бъде напълно защитено срещу достъп от трети лица.

Използването на данните за контакт на нашата компанияза търговски цели не се допуска, освен ако на по-ранен етап не сме дали писменото си съгласие или са налицетърговски отношения.

Доставчикът и всички лица, посочени на този сайт, възразяват срещу всяка комерсиална употреба и разкриване на техните данни.

ЛИЧНИ ДАННИ

Можете да посетите нашия сайт, без да предоставяте лична информация.

До степента, приложима към всички лични данни (като име, адрес или имейл адрес), това е, доколкото е възможно, на доброволна основа.

Тези данни не се разкриват без Вашето изрично съгласие. Ако между Вас и нас трябва да бъде обосновано договорно отношение или неговото съдържание трябва да се създаде или промени или Вие правите запитване към нас, ние събираме и използваме лична информация от Вас, доколкото това е необходимо за тези цели (инвентарни данни).

Ние събираме, обработваме и използваме личните данни, доколкото това е необходимо, за да Ви дадем възможност да използвате уеб офертата (данни за употребата).

Всички лични данни се съхраняват само толкова дълго, колкото е необходимо за съответните цели (обработката на запитването Ви или изпълнението на договора). Тук се вземат предвид данъчните и търговски срокове за съхранение.

По нареждане на компетентните органи, в конкретен случай ние можем да предоставим информация за тези данни (инвентарни данни), до степента, необходима за целите на правоприлагането, сигурността, за изпълнение на законовите задължения на органите на конституционната защита или военното контраразузнаване, или за прилагането на правата на интелектуална собственост.

ФУНКЦИИ НА КОМЕНТАРА

Като част от функцията за оставяне на коментар, ние събираме лични данни (например име, електронна поща) в рамките наВашия коментар за дадена публикация, само в обхвата, който Вие сте ни предоставили.

При публикуване на коментари посочения имейл адрес се съхранява, но не се публикува. Вашето име ще бъде публикувано, ако не използвате псевдоним.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА УСЛУГАТА ЗА УЕБ АНАЛИЗ НА GOOGLEANALYTICS

Този сайт използва GoogleAnalytics, услуга за уеб анализ, предоставена от Google Inc. („Google“). Google Analytics използва т. нар.„бисквитки“, текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър и позволяват анализ на използването на сайта.

Информацията, генерирана от бисквиткитеотносно използването на този уебсайт, обикновено се прехвърля към сървър на Google в САЩ и се съхранява там. IP-анонимизиранетое активирано.

На този сайт, следователно, части от вашия IP адрес ще бъдат скрити в рамките на държавите-членки на Европейския съюз, или други страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълният IP адрес ще се прехвърля на сървъра на Google в САЩ и части от него ще се скриват там.

От името на оператора на този уеб сайт Google ще използва тази информация за оценка на използването на уебсайта, съставяне на отчети за дейността на сайта и други услуги, свързани с използването на уебсайта и интернеткъм оператора на уебсайта.

Предаваните IP адреси в рамките на GoogleAnalytics от Вашия браузър не се сливат с други данни от Google.

Можете да откажете използването на бисквитки чрез адаптиране на софтуера на браузъра,но бихме искали да отбележим, че по този начин няма да можете да използвате в пълна степен всички функции на този сайт.

Можете също така да предотвратите събирането на данни, генерирани от бисквитките за използването на уеб сайт (вкл. Вашият IP адрес) и обработването на тези данни от Google чрез изтегляне и инсталиране на следната добавка за браузър: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЯ

Вие имате право по всяко време, безплатно и веднага, да се информирате за събирането на Вашите лични данни.

Вие имате право по всяко време да отмените съгласието си за бъдещото използване на Вашите лични данни. За информация, молим, свържете се с доставчика като използвате данните за контакт, посочените в полето за контакти.

5. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА ПОЛЗВАНЕ

Ако специалните условия за отделнитеупотреби на този уебсайт се отклоняват от посочените по-горе точки от 1 до 4, това ще бъде изрично посочено на съответното място.

В този случай се прилагат специфичните условия за ползване, валидни за конкретния случай.